Städ

Städ

– skapa förutsättningar för trivsel

Få funktioner skapar lika stor irritation och vantrivsel när den inte fungerar optimalt. Därför är städningen viktig för att få en fastighet, ett företag eller en kommun att fungera problemfritt i vardagen.

Ge leverantören rätt förutsättningar
Vid städleverans är det viktigt att ge rätt förutsättningarna för den som ska utföra arbetet. Låt inte pris krocka med utförande, det straffar sig ofta i längden. Kom ihåg – upphandlingar är en process och städningen ska ”fungera utan att märkas” under hela avtalstiden. Det handlar inte bara om tid, utan framförallt om att ha rätt utbildning och anpassade städmaterial. Allt för ofta ser man en städare som stressar på en orimlig nivå med fel metoder.

Se brister innan missnöje uppstår
Kvaliteten i städleveransen behöver följas upp på ett systematiskt sätt. Vi kan ge er rätt förutsättningar för att följa upp leveransen med interna resurser. Vid behov kan vi utföra tredjepartskontroller för att mäta kvaliteten på utförd städning.

Exempel på frågor om städning som våra kunder kan ha:

• Betalar vi rätt pris för vår städning idag?
• Hur optimerar vi städpersonalens tid och resurser i vår fastighet?
• Hur hittar jag rätt städbolag för våra behov?
• Hur ska vi utvärdera upphandlingen?
• Hur kan vi undvika för låga priser?
• Hur vet jag att städningen sker utifrån vad som har avtalats?

.