Skip to content

Låt en branschexpert vara ditt stöd i upphandlingen

Låt en branschexpert vara ditt stöd i upphandlingen

Våra tjänster

Fairdeal Group analyserar, genomför och följer upp upphandlingar inom privat och offentlig sektor. Vi är branschexperter med kompetens inom offentlig upphandling, med inriktning på facility services såsom säkerhet, parkering, städ, avfall och övriga fastighetsrelaterade tjänster.

Parkering & mobilitet

– här finns ytor för affärsutveckling

Säkerhet

– vår erfarenhet är din trygghet

Facility management

– förvandla kostnader till återvinst

Städ

– skapa förutsättningar för trivsel

Våra tjänster

Fairdeal Group analyserar, genomför och följer upp upphandlingar inom privat och offentlig sektor. Vi är branschexperter med kompetens inom offentlig upphandling, med inriktning på facility services såsom säkerhet, parkering, städ, avfall och övriga fastighetsrelaterade tjänster.

Parkering & mobilitet

– här finns ytor för affärsutveckling

Säkerhet

– vår erfarenhet är din trygghet

Facility management

– förvandla kostnader till återvinst

Städ

– skapa förutsättningar för trivsel

Ingen fråga är för liten, inget behov för stort

Är det dags att planera, genomföra eller följa upp en upphandling? Då hjälper vi dig att ställa rätt frågor, hitta innovativa lösningar och skapa bra utvärderingskriterier.

Ingen fråga är för liten,
inget behov för stort

Är det dags att planera, genomföra eller följa upp en upphandling? Då hjälper vi dig att ställa rätt frågor, hitta innovativa lösningar och skapa bra utvärderingskriterier.

Vi förstår det du upphandlar

För dig innebär det en partner som kan marknaden, som hjälper dig att hitta den bästa lösningen, utforma krav som är relevanta och identifiera det som kan vara kostnadsdrivande. Du kan känna dig trygg med att vi förstår alla sidor av upphandlingen, den juridiska, den praktiska och den affärsmässiga. Det ger de bästa förutsättningarna att skapa en långsiktigt hållbar och god affär för både dig som beställare och leverantörerna. En fair deal, helt enkelt.

Långsiktigt hållbara upphandlingar
Dagligen ser vi upphandlingar där det ställs krav som inte följs upp. Det leder till att kraven blir verkningslösa. För att få en hållbar upphandling krävs en långsiktighet och uppföljning som sker löpande.


Processbild_1

Vi förstår det du upphandlar

För dig innebär det en partner som kan marknaden, som hjälper dig att hitta den bästa lösningen, utforma krav som är relevanta och identifiera det som kan vara kostnadsdrivande.

Du kan känna dig trygg med att vi förstår alla sidor av upphandlingen, den juridiska, den praktiska och den affärsmässiga. Det ger de bästa förutsättningarna att skapa en långsiktigt hållbar och god affär för både dig som beställare och leverantörerna. En fair deal, helt enkelt.

Långsiktigt hållbara upphandlingar

Dagligen ser vi upphandlingar där det ställs krav som inte följs upp. Det leder till att kraven blir verkningslösa. För att få en hållbar upphandling krävs en långsiktighet och uppföljning som sker löpande. 


Processbild_1

.

Vi ger dig större värde av din affär

Fairdeal Groups affärsidé går ut på att vi erbjuder unik och bred branschkompetens på en strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa våra kunder till samarbeten som är en god och hållbar affär. Tillsammans kan vi utmana med nya lösningar vilket utvecklar branscherna.

Vi arbetar både för den offentliga och privata sektorn, som t.ex. detaljhandelskedjor, fastighetsbolag, kommuner, landsting och dagligvarukedjor. Vi verkar över hela landet och arbetar ofta med rikstäckande verksamheter för att samordna inköp, uppföljning av kvalitet och leverans.

Vi ger dig större värde av din affär

Fairdeal Groups affärsidé går ut på att vi erbjuder bred branschkompetens på en strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa våra kunder till samarbeten som är en god och hållbar affär. Tillsammans kan vi utmana med nya lösningar vilket utvecklar branscherna.

Vi arbetar både för den offentliga och privata sektorn, som t.ex. detaljhandelskedjor, fastighetsbolag, kommuner, landsting och dagligvarukedjor. Vi verkar över hela landet och arbetar ofta med rikstäckande verksamheter för att samordna inköp, uppföljning av kvalitet och leverans.

Vill ni utveckla er upphandling eller har upphandlingsenheten mycket att göra? Vi kan ge er stöd i alla delar av processen eller genomföra helheten och har erfarenhet av att branschanpassa utvärderingsmodellerna.

Vill ni utveckla er upphandling eller har upphandlingsenheten mycket att göra? Vi kan ge er stöd i alla delar av processen eller genomföra helheten och har erfarenhet av att branschanpassa utvärderingsmodellerna.

Möt vårt team

 Vi erbjuder bred branschkompetens på en strategisk och operativ nivå.

Ann-Charlott Salomonsson Fairdeal Group

Ann-Charlott Salomonsson, VD
073-200 04 92
lotta@fairdealgroup.se

Susanne Sörensdotter

Susanne Sörensdotter, Konsult
070-836 88 49
susanne@fairdealgroup.se

Johan Tejler Fairdeal Group

Johan Tejler, Konsult
070-910 05 57
johan@tejlerkonsult.se.se

Karim Boumediene

Karim Boumediene, Konsult
070-064 95 95
karim.boumediene@fairdealgroup.se

Fredrik Westerdahl Fairdeal Group

Fredrik Westerdahl, Konsult
073-964 40 43
fredrik.westerdahl@fairdealgroup.se

Karin-IMG_7191_2

Karin Hebel, Konsult
070-776 66 44
karin@fairdealgroup.se

Sarah Nyman

Sarah, Ekonomi
070-444 73 49
sarah@nbyl.se

Cecilia Jeppsson Salomonsson Fairdeal Group

Cecilia Jeppsson Salomonsson, Konsult
070-414 22 39
cecilia@fairdealgroup.se

Smulan

Smulan, Mood Manager
smulan@fairdealgroup.se

Möt vårt team

 Vi erbjuder bred branschkompetens på en strategisk och operativ nivå.

Ann-Charlott Salomonsson Fairdeal Group

Ann-Charlott Salomonsson, VD
073-200 04 92
lotta@fairdealgroup.se

Johan Tejler Fairdeal Group

Johan Tejler, Konsult
070-910 05 57
johan@tejlerkonsult.se

Fredrik Westerdahl Fairdeal Group

Fredrik Westerdahl, Konsult
073-964 40 43
fredrik.westerdahl@fairdealgroup.se

Susanne Sörensdotter

Susanne Sörensdotter, Konsult
070-836 88 49
susanne@fairdealgroup.se

Sarah Nyman

Sarah, Ekonomi
070-444 73 49
sarah@nbyl.se

Karim Boumediene

Karim Boumediene, Konsult
070-064 95 95
karim.boumediene@fairdelagroup.se

Cecilia Jeppsson Salomonsson Fairdeal Group

Cecilia Jeppsson Salomonsson, Konsult
070-414 22 39
cecilia@fairdealgroup.se

Karin-IMG_7191_2

Karin Hebel, Konsult
070-776 66 44
karin@fairdealgroup.se

Smulan

Smulan, Mood Manager
smulan@fairdealgroup.se

Kontakta oss

Vi erbjuder konsultjänster och verktyg för en enklare arbetsvardag. Kontakta oss så vi kan berätta mer vad vi kan göra för ert företag.

Address

Fairdeal Group AB
Virkesvägen 10, 4 tr
120 30 Stockholm

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 08-452 04 90

Kontakta oss

Vi erbjuder konsultjänster och verktyg för en enklare arbetsvardag. Kontakta oss så vi kan berätta mer vad vi kan göra för ert företag.

Fairdeal Group AB
Virkesvägen 10
4 tr, 120 30 Stockholm