Parkering och mobilitet

Parkering och mobilitet

– här finns ytor för affärsutveckling

Parkering är en del av resandet men ofta råder brist på parkeringsplatser på gatumarken. Det skapar en potential för fastighetsägare som har parkeringsytor eller väljer att satsa på mobilitets- och delningslösningar som till exempel lånecyklar, bilpooler eller liknande. Våra konsulter har kunskaper och erfarenhet av parkeringslösningar och olika typer av mobilitetstjänster i offentlig och privat sektor. 

Parkeringsövervakning på entreprenad
• Skyltning
• System för in- och utpassering
• Betalautomater
• Alternativa betallösningar, som t.ex. mobilparkering
• Mobilitetstjänster (t.ex. lånecyklar, elsparkcyklar, bilpooler)
• Laddstolpar 

Stöd för kommuner
En stor del av vår verksamhet är att bistå kommuner med stöd i olika typer av parkeringsfrågor. Bland annat hjälper vi kommuner med parkeringsutredningar, parkeringsanalyser och stöd i parkeringsjuridiska frågor.

Oavsett om ni har en existerande parkeringslösning eller om ni planerar nybyggnation, hjälper vi er med en gedigen analys och kartläggning inför er upphandling. Låt parkeringsfrågan gå från ett nödvändigt ont till en affärsmöjlighet!