Facility management

Facility management

– förvandla kostnader till återvinst

Dagens arbetsplats behöver anpassas till en anställd som är mobil, digital och självstyrande för bättre genomförande.

Vi ger er stöd i upphandlingen av service och tjänster så att den egna kärnverksamheten blir mer effektiv. Varje enskild servicetjänst (facility service, FS) är i grunden sin egen disciplin och område. Hur man kombinerar de olika tjänsterna i ett FM-uppdrag beror på omständigheterna men målet är att man genom gemensam ledning och samordning kan kostandseffektivisera, hitta synergier samt öka den operativa effektiviteten. Ibland förekommer även begreppet multiservice vilket då syftar på att man har flera parallella singeltjänster utan gemensam ledning och samordning. Vi ger stöd i beslutsprocessen av hur och vad ni behöver? Låt oss tillsammans ta fram rätt lösning för er.

 

.